BAP MARCH -she love this smile

עיצוב לפי סקיצה באתר של פרימה. והפעם קצת אחרת…
יצרתי בדף חור בצורת עין שמתוכו מציצה התמונה הפרחים של פרימה מעטרים מסביב את התמונה כמובן דיו וחותמות מסביב כולן של פרימה.

מודעות פרסומת