The look

דף שהכנתי לפי סקיצה של פרימה לתמונה שאני אוהבת מאוד
אלמה בת 3 בתמונה וכבר אז היה ברור שהיא יודעת מה היא רוצה ומה לא והיא גם היתה מאוד ברור בלהדגים כמה לא מרוצה היא היתה כשדברים לא היו לפי הרצונות שלה… אז כמו אמא פולניה במקום לקחת את זה קשה לקחת מצלמה והנצחתי את הרגע, וממש אפשר להרגיש את העצבים שלה דרך המבט הזה.

הדף כולו על טהרת ה prima לפי הסקיצה של חודש ספטמבר

מקווה שגם אתם אוהבים

מודעות פרסומת